Animated Series

In an exciting development for fans of animated adventures and heartwarming tales, Pembe the Pink Cat is set to embark on a new journey, bringing joy and lessons of kindness and self-expression to screens everywhere. Pembe IP Development has announced a groundbreaking partnership with Mini Cosmos, a renowned animation studio known for its captivating storytelling and vibrant animations, to produce a 52-episode cartoon series featuring the beloved character, Pembe the Pink Cat.

This new venture promises to be a significant addition to the world of animated entertainment, with each episode diving into the whimsical adventures of Pembe and his friends. Set against the backdrop of Pembe's vibrant world, the series aims to capture the imagination of children and adults alike, fostering a sense of wonder and teaching valuable lessons about empathy, creativity, and the importance of being true to oneself.

The collaboration between Pembe IP Development and Mini Cosmos combines Pembe's charm and positive messages with Mini Cosmos's expertise in animation and storytelling. This synergy is expected to bring out the best of Pembe's adventures, translating the character's endearing qualities and the rich, inclusive world he inhabits into animated episodes that resonate with viewers globally.

The 52-episode series is a testament to Pembe the Pink Cat's growing appeal and the character's ability to inspire and entertain audiences across different media formats. With plans to distribute the series through various channels and platforms, Pembe's adventures will soon reach an even wider audience, spreading joy, laughter, and important life lessons to children and families around the world.

Fans of Pembe the Pink Cat and lovers of animation can look forward to engaging plots, lovable characters, and breathtaking animation as Pembe and his friends explore themes of friendship, adventure, and the beauty of being unique. This series marks an exciting chapter in Pembe's story, promising to captivate hearts and spark imaginations across generations.

Vores værdier: Vejledende principper i Pembes verden

De Kerneværdier der Former Vores Bestræbelser
I hjertet af Pembe's Verden, opretholder vi et sæt af værdier, der guider vores handlinger, former vores fortællinger, og påvirker vores beslutninger. Dette er de principper, som Pembe og Lille Pembe personificerer, og vi stræber efter at afspejle dem i alt, hvad vi gør.

Selvudtryk

Vi tror på kraften af individualitet og vigtigheden af selvudtryk. Alle har en unik stemme og perspektiv, der fortjener at blive hørt og set. Pembe den lyserøde kat, med sin livlige farve og distinkte personlighed, står som et fyrtårn for denne værdi. Vi opfordrer alle til at omfavne deres unikhed, ligesom Pembe.

Inklusivitet

I Pembe's Verden, hører alle til. Uanset hvem du er, hvor du kommer fra, eller hvordan du identificerer dig, er du velkommen her. Vi stræber efter at skabe et miljø, der afspejler en rig mangfoldighed af erfaringer, baggrunde, og perspektiver. Vi værdsætter og respekterer alle stemmer og stræber efter at fremme en følelse af tilhørsforhold og accept.

Empati

Vi prioriterer forståelse, venlighed og empati. Pembe og Lille Pembe viser os konstant vigtigheden af ​​disse kvaliteter, lærer os at behandle andre med medfølelse og venlighed. Empati er vores ledende lys, der inspirerer os til aktivt at lytte, reagere med omsorg og forstå andres følelser.

Mod

Vi værdsætter mod—modet til at udtrykke sig selv, modet til at være anderledes, og modet til at stå op for det, der er rigtigt. Pembe og Lille Pembe finder ofte sig selv i situationer, hvor de skal demonstrere tapperhed, og vi opfordrer alle til at omfavne dette mod i deres eget liv.

Kreativitet

Innovation og fantasi driver vores fortællinger. Vi opfordrer til kreativ tænkning og værdsætter kraften i fantasi. Gennem Pembe og Lille Pembe's eventyr udforsker vi forskellige riger af kreativitet og inspirerer alle til at tænke uden for boksen.

Sjov

Vi tror på kraften i glæde og latter. Pembe's Verden handler hele tiden om at få folk til at smile, fremme positivitet, og sprede glæde. Vi stræber efter at skabe indhold, der bringer et strejf af sjov ind i alles liv.

Deltag i os i at opretholde disse værdier, når vi begiver os ind i den fortryllende verden af Pembe den lyserøde kat og Lille Pembe. Sammen skal vi skabe en positiv indvirkning, en historie ad gangen.